สมาคมกีฬาฟุตวอลเลย์แห่งประเทศไทย ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

สมาคมกีฬาฟุตวอลเลย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการจัด การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องฟังชั่นส์ซิก ชั้น 6 โรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพ

Bookmark the permalink.

Comments are closed.