โครงการอบรมและสอบเลื่อนขั้นผู้ตัดสินกีฬาฟุตวอลเลย์ Day 4 ภาคสนาม

โครงการอบรมและสอบเลื่อนขั้นผู้ตัดสินกีฬาฟุตวอลเลย์ (Class A และ Class C) ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Day 4 ภาคสนาม @สนามฟุตวอลเลย์ Praputt Kamlang-ek Football Club

Bookmark the permalink.

Comments are closed.