สมาคมกีฬาฟุตวอลเลย์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

วันนี้เวลา 13.30 น. สมาคมกีฬาฟุตวอลเลย์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม Function Six โรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพ โดยการประชุมในครั้งนี้ มี คุณพรสรรค์ กำลังเอก นายกสมาคมฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย พ.ต.ท.สืบศักดิ์ ผันสืบ เลขาธิการสมาคมฯ, คุณกมลวรรณ สุทธิบุตร หัวหน้างานทะเบียนกลางสมาคมกีฬากององค์กรและพัฒนากีฬาเป็นเลิศ, คุณบัวลักษณ์ ใจเกษม จากการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมการประชุม

Bookmark the permalink.

Comments are closed.