โครงการอบรมและสอบผู้ตัดสินกีฬาฟุตวอลเลย์ (Class C) ระดับชาติ ประจำปี 2560

โครงการอบรมและสอบผู้ตัดสินกีฬาฟุตวอลเลย์ (Class C) ระดับชาติ ประจำปี 2560 ห้องประชุม 222 การกีฬาแห่งประเทศไทย และสนามฟุตวอลเลย์ ประพุทธ กำลังเอก ฟุตบอล คลับ